ÇED Raporu ve Proje Tanıtım
 
Çevre Danışmanlık Hizmeti
 
Çevresel Ölçüm Hizmetleri
 
Su Atıksu Analizleri
 
Emisyon Ölçümleri
 
İmisyon Ölçümleri
 
Gürültü Ölçümleri
 
İsg Ölçüm Hizmetleri
 
Mühendislik Hizmetleri
 
 

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

EK-1 LİSTESİ
EK-2 LİSTESİ

Geçici faaliyet belgesi nedir?
İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için verilen belge demektir. 

Çevre izni nedir?
Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin demektir.

Çevre lisansı nedir?
Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik demektir.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek–1 Listesi) 
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek–2 Listesi)

Ek–1 ve Ek–2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Ek–1 Listesinde yer alan işletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi, İzin ve Lisansları Bakanlık,
Ek–2 Listesinde yer alan işletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi, İzin ve Lisansları İl Müdürlükleri tarafından verilir.

Uygulama Süreci:
Ek–1 ve Ek–2 listelerinde yer alan işletmeler, geçici faaliyet belgesi için yetkili menciye, e-başvuru yapar.

•   17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.

•   Tüm işletmelere, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için yetkili merci tarafından en fazla bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilebilir.

EK–1 ve EK–2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

Çevre İzin ve Lisans Süresi:
İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Süreçteki Yeri:
Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları 01/01/2011 tarihinden itibaren Bakanlık tarafından yetki verilen Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yapılabilecektir. Firmamız; 31/12/2010 Tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığından ÇDYB-0381 Belge Numarası ile Çevre Danışmanlık Yetkisi almıştır.

Bir diğer alternatif ise; Çevre İzni ve Çevre Lisansı alacak firmanın yer aldığı listeye göre belirlenen sayıda Çevre Görevlisi Belgesi olan personeli, bünyesinde istihdam etmesi gerekmektedir.

Mevcut izin ve lisansların geçerliliği
Mevcut işletmeler, daha önce çevre konusunda almış oldukları izinlerden geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, 01/01/2012 tarihine kadar çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunmak zorundadır. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

Enviro Mühendislik Uygulamaları
29.4.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ve 24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında değerlendirilen firmalara;

•  İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne “İl Müdürlüğü Uygunluk yazısı” için başvuruda bulunulması
•  Geçici Faaliyet Belgesi almak için; Ek–2 listesinde belirtilen faaliyet ve tesisler için İl Çevre ve Şehircilik   Müdürlüğü’ ne, Ek–1 listesinde belirtilen faaliyet ve tesisler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na e-başvuru yapılması
•  “Geçici Faaliyet Belgesi”’ nin alınmasını takiben “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans   Belgesi” ‘ nin alınması
 

 
 
     
   
 
 
Ana Sayfa
Kurumsal
Hakkımızda
Misyon
Vizyon
Hizmetlerimiz
ÇED Raporu ve Proje Tanıtım
Çevre Danışmanlık Hizmeti
Çevresel Ölçüm Hizmetleri
İsg Ölçüm Hizmetleri
Mühendislik Hizmetleri
Laboratuvar
Su Atıksu Analizleri
Emisyon Ölçümleri
İmisyon Ölçümleri
Gürültü Ölçümleri
Formlar
Belgelerimiz
İletişim
 
© 2012 Enviro Danışmanlık | Tüm Hakları Saklıdır.
0332 324 00 60
 
 
  DESIGNED BY